Стипендии

Колежите от Abbey DLD Group предлагат стипендии на всички ученици от България, които представят официален резултат от положен изпит за владеене на английски: IELTS сертификат с минимален общ резултат 6,5 т. и  минимум 6,0 т. на всяка секция; FCE оценка A-B, CAE A-C или CPE A-C и издържат входящия тест за стипендия с  резултат над 70%. Изисква се кандидатите да потвърдят предложеното място в  2-седмичен срок от получаване на офертата (важи само за ученици, кандидатстващи за GCSE).

 

В Cambridge Tutors College стипендиите могат да достигнат до 50% от таксата за обучение, като размерът зависи от представянето на интервюто и входящия тест за стипендии. Изпитите се провеждат в училището през февруари.

 

15% е стипендията, която могат да ви осигурят от CATS College, ако кандидатствате за академични курсове в това учебно заведение по време на изложението „Световно образование”.

 

Chase Grammar School е едно от училищата, които успешно подготвят бъдещи таланти. Запазило традиционните методи на британската образователна система и семейната атмосфера, там може да кандидатствате за стипендия в размер на 6850 паунда. Отлично представилите се кандидати на входните тестове и интервюто, могат да получат стипендия до 16 000 британски лири от пълната такса за обучение и настаняване. Тестовете се провеждат в офисите на Интеграл в цялата страна.

 

Близо половината от годишната такса може да си спестите и в Institut auf dem Rosenberg, ако кандидатствате за немскоезичната секция на училището. Изискването там е през последните три години ученикът да има много добър успех над 5,00 и безупречно поведение. В случай, че изберете международната секция на Institut auf dem Rosenberg и отговаряте на горепосочените условия, стипендията е в размер на  30% от годишната такса.

 

В Meritas - International Family of Schools ще намалят 1500 долара от стойността на обучението за една година, но само ако учениците кандидатстват за пролетния учебен срок, който стартира през януари 2015 година.

 

100 британски лири ще спестите от регистрационните такси в Royal Russell School, ако подадете документи по време на изложението „Световно образование”.  Училището е в графство Съри и е основано през 1853 г. и има за патрон не кого да е, а самата кралица Елизабет II. Сред възпитаниците му са също и бележити фигури, като лорд Джон Ръсел и Чарлз Дикенс.

 

Академичните стипендии в Saint Michael's College са в размер от 5 до 100% и зависят от академичните резултати на входните изпити, спортни или музикални постижения на кандидатите. Кандидатите трябва да представят академична справка за последните 3 години, две препоръки от преподаватели и да напишат мотивационно писмо.


Великобритания

Великобритания се е утвърдила като една от страните в света, която по традиция привлича огромен брой ученици от чужбина. Повече от 20 хиляди са момичетата и момчетата от различни националности от континентална Европа, Азия, Африка и Америка, които учат в британски частни училища. Освен, че получават качествено образование, като представители на различни култури и семейни традиции, те самите допринасят за многообразието в тези институции.


Все повече семейства избират британското образование заради отличната академична репутация, традициите в обучението, разнообразните учебни програми и извънкласни дейности, високите изпитни резултати, безопасната среда, грижите, които се полагат за всяко едно момче и момиче, малките класове и добрата дисциплина.


Ако желанието ви е вашето дете да се обучава в британско или друго висше учебно заведение, квалификациите, които то ще получи в частното училище, ще му дадат най-добрите шансове за прием и успешно следване.


За прием в британско частно училище е необходимо детето да знае добре английски език, да има много добър успех в училището, в което учи в момента, успешно да издържи изпитите на училището (напр. математика, английски език, тест за интелигентност) и да има осигурен настойник.


Британската учебна година е разделена на три срока (септември – декември; януари – март; април – юни).


Какви програми се предлагат?

Във Великобритания образованието е задължително за децата на възраст от 5 до 16 години. В страната съществуват два основни вида училища: държавни и независими (частни). Частните могат да бъдат дневни, пансионни за седмицата или изцяло пансионни, които са подходящи за децата, чиито семейства живеят в чужбина.

Началните училища обучават деца на възраст 5 – 11 години, класовете обикновено са смесени (момчета и момичета).


В средните училища се обучават деца на възраст 11 – 16 години като някои от тях предлагат и незадължителната програма след 16 годишна възраст. Училищата-пансиони приемат ученици на възраст между 11-18 години.


В периода между 11 и 14 годишна възраст учениците изучават между 10 и 15 различни предмети като в програмата не се предвижда явяване на официални изпити.

GCSE (General Certificate of Secondary Education)


На 14 години учениците, започват да се обучават в двугодишна общообразователна програма, по време на която избират да изучават между 5 и 10 предмета, а в края на периода държат държавни изпити за дипломата GCSE (General Certificate of Secondary Education).

AS- и A-нива


През последните две години на средното образование учениците се обучават в профилираните програми AS- и A-нива и получават диплома, която важи за прием в университет. Обучението е профилирано, съобразно интересите на учениците и тяхната бъдеща професионална ориентация. Специализираните програми са по бизнес, естествени науки, хуманитарна, езикова или програма по изкуствата.

Кандидатстване

Масовият прием на ученици, с който кандидатите от България трябва да се съобразят, става на следните етапи:

Процедурите са различни в зависимост от училището. Препоръчително е кандидатстването да започне поне една или две години предварително тъй като в някои училища местата се запълват много бързо, а в други има лист на чакащите.
Повечето училища изискват регистрация, която обаче не гарантира мястото. За регистрацията обикновено се плаща такса, която покрива административните разходи и не се връща. След регистрацията се насрочват дати за интервю в самото училище и/или изпити. Официалното предложение за място идва след като приключи процеса на селекция.

Какви са таксите?

Таксите в средните училища включват обучение, настаняване, храна и някои извънкласни занимания. Точните суми са посочени в информационните материали на всяко училище и могат да варират от 13 до 42 хиляди британски лири на година.

Швейцария

Четирите официални езика, разнообразието от култури, красивата природа и спокойната и безопасна среда и уникалната атмосфера правят Швейцария привлекателно място не само за туризъм, но й отреждат водеща роля в сферата на образованието. Вече повече от век, швейцарските частни училища предлагат индивидуализирани, модерни и качествени възможности за обучение.

Образователната система в Швейцария е децентрализирана, разнообразна и автономна и се смята, че е една от най-добрите в света. Началното и средното образование обикновено продължават 12 години.

Какви програми се предлагат?
Наред с швейцарската съществуват и редица други учебни програми, които са подходящи за ученици от чужбина и се предлагат от частните пансионни училища. Успешно завършилите получават международно признати квалификации:

Швейцарска Matura

Британски GCSE и A-levels

Американска диплома за завършено средно образование (High School Diploma)

Френски Baccalaureat

Немски Abitur

IB (International Baccalaureate)

Обучението може да бъде на английски, френски, немски или италиански език, което представлява едно ценно предимство.

Ученбата година в Швейцария обикновено започва през септември и свършва през юли.

Кандидатстване
Изборът на училище зависи от възрастта на ученика/чката, образователното ниво, степента на езиковата подготовка и бъдещите му/й планове. Вариантите на обучение са разнообразни и зависят от типа програма и региона.

Какви са таксите?
Таксата за обучение ще зависи от конкретното училище и/или програма и може да варира в рамките на 65 – 95 хиляди швейцарски франка на година.

International Baccalaureate (IB)

Образователната програма, която води до получаването на International Baccalaureate (IB) диплома е двугодишна и е насочена към учениците на възраст между 16 и 19 години. Тя е създадена да бъде всестранна, взискателна и достъпна за много добре подготвени кандидати от цял свят.
По програмата IB се изучават шест основни групи предмети – три на високо ниво (Higher Level) и три на стандартно ниво (Standard Level). Всички ученици изучават чужди езици, природни науки, математика и хуманитарни науки до завършването на средното си образование. Това разделение се прави на базата на разбирането за основните нужди на младите хора:

Все повече университети и работодатели признават тази квалификация, която е предпочитана от учениците, на които е трудно да ограничат броя на изучаваните предмети до 4, както например това става при А нивата.

Програмата се предлага на английски, френски и/или испански език в различните училища и съдържа три задължителни елемента, които изразяват философията й:

Курсовата работа е разработка от 4 000 думи и изследва тема, която представлява интерес за ученика. Тя развива умения за самостоятелни проучвания и писане, от които младите хора ще имат нужда в университета.

Интердисциплинарният курс по теория на познанието дава задълбочени знания в широк спектър дисциплини и насърчава разбирането на различните културни перспективи.

Последният елемент от програмата насърчава учениците да се включват в занимания, свързани с изкуството, спорта и такива в служба на обществото. По този начин младите хора получават усещане и опит за взаимодействието с живота извън академичните среди.