Стипендии

CATS College Cambridge предлагат академични стипендии в размер на до 30% от таксата за обучение за A-levels, а CATS Academy Boston - до 50% ;  

Стипендията е отворена за кандидати, които искат да започнат обучението си през учебната 2014/2015 г. Подборът става с тестове по английски и математика, и интервю с представител на училището. Няма краен срок за кандидатстване.

Cambridge School of Visual and Performing Arts

Cambridge School of Visual and Performing Arts – училището отпуска стипендии на базата на нисък доход на семейството. Учениците трябва да кандидатстват в някоя от подготвителните програми по изкуства: театрално изкуство, дизайн, музика, мода, графичен дизайн или за при-мастър програмата по изкуство и дизайн.

Kings Colleges ще подпомогне трима ученици в GCSE програмата, като свали до 30% от таксата обучение.

Кандидатите трябва да предоставят академична справка за последните две години и да покажат отлични резултати и постижения във и извън училище. Особено високо ценени са участията в извънкласни дейности, добро класиране в състезания, олимпиада и т.н. 

Bellerbys College, Великобритания – Оксфорд, Кеймбридж, Лондон, Брайтън

Стипендия за обучение в А-нива (16-18 год.)

Елитният колеж има 50-годишен опит в подготовката на международни студенти за прием в британски университети


Учениците, които желаят да започнат обучението си в А-нива, могат да кандидатстват за частична стипендия, която покрива определен процент от срочната такса за обучение. В зависимост от академичните постижения на учениците стипендиите покриват около 40% или около 20% от общата такса в размер на £ 7140 за един срок, което се равнява съответно на  £ 2860 или £ 1420 на срок.
Решението за отпускане на стипендията зависи от успеха в училище до момента. Кандидатите се явяват и на интервю с комисия.

DLD College, Великобритания

Това е един от най-реномираните колежи с бази в централен Лондон и Кеймбридж, който подготвя с отличие ученици от Англия и чужбина вече повече от 80 години, като им осигурява безупречна подготовка за сигурен прием в топ университет. Училището залага на индивидуалния подход и развитието на личността. Освен специалните програми за прием в университетите Оксфорд, Кеймбридж, Лондон Скуул ъф Економикс и др. колежът е подходящ и за ученици, които се интересуват от изкуства.

Колежът отпуска академична стипендия до 30 % от таксата за първата година за отлични постижения. Кандидатите се явяват на предварителен тест и интервю по време на изложение “Световно Образование”. Те трябва да покажат също висок успех по основни предмети от последните 2 години в училище. Стипендията може да бъде подновена, ако ученикът при отлични резултати през първата година в училището. Последните две години трима българи са получили стипендията. Училището отпуска и стипендии на ученици, които искат да кандидатстват в Oxford или Cambridge University, или да следват медицина, стоматология, ветеринарна медицина, физиотерапия, фармация.

Chase Grammar School, Великобритания

Запазило традиционните методи на британската образователна система и семейната атмосфера, училището успешно подготвя бъдещи таланти. Индивидуалният подход и стремежът към реализация на пълния потенциал дават отличен резултат при над 98 % от завършващите ученици, които биват приети в университети.

Академична стипендия:

Колежът отпуска стипендия, покриваща до 40% от годишната такса за обучение. Кандидатите се явяват на интервю с цел да се проверят мотивацията и знанията на ученика и държат тестове по английски език и математика, които се провежда в офисите на Интеграл.

St. Michaels College, Великобритания

Училището отпуска стипендия в размер от 5 % до 100 % от таксата на деца с високи академични резултати, спортни или музикални постижения. От кандидатите се очаква да представят две препоръки от преподавател и да напишат мотивационно писмо.

Cambridge Tutors College, Великобритания 

Училището отпуска стипендии за високи академични постижения на изключителни кандидати, които трябва да преминат теста за прием и интервю.

Caterham School, Великобритания 

Училището може да отпусне стипнедия в размер на до 25 % от таксата на ученик, който има потенциала да допринесе за развитието на училищната общност. При кандидати над 16-годишна възраст се оценяват академичните постижения чрез полагане на тест в офиса на “Интеграл”.

Lyceum Alpinum Zuoz, Швейцария

Училището може да отпусне стипендия за високи постижения в размер на 10-20 % от таксата.

Institute auf dem Rosenberg, Швейцария

Размерът на стипендията е 50% от общия размер на таксите за четирите години на обучение. Процедурата за кандидатстване включва:

*Препоръки от учители по английски език и математика;

*Академична справка за последните 3 години;

*фотокпие от паспорта на кандидата;

*Мотивационно писмо, написано от заявителя, в което той описва подробно причините за участие в тази програма, нейните силни и слаби страни, цели и визия за бъдещето.

Mander Portman Woodward

Според академичните резултати се отпуска стипендия до 40% след интервю и успешно представяне на входните тестове.


Великобритания

Великобритания се е утвърдила като една от страните в света, която по традиция привлича огромен брой ученици от чужбина. Повече от 20 хиляди са момичетата и момчетата от различни националности от континентална Европа, Азия, Африка и Америка, които учат в британски частни училища. Освен, че получават качествено образование, като представители на различни култури и семейни традиции, те самите допринасят за многообразието в тези институции.


Все повече семейства избират британското образование заради отличната академична репутация, традициите в обучението, разнообразните учебни програми и извънкласни дейности, високите изпитни резултати, безопасната среда, грижите, които се полагат за всяко едно момче и момиче, малките класове и добрата дисциплина.


Ако желанието ви е вашето дете да се обучава в британско или друго висше учебно заведение, квалификациите, които то ще получи в частното училище, ще му дадат най-добрите шансове за прием и успешно следване.


За прием в британско частно училище е необходимо детето да знае добре английски език, да има много добър успех в училището, в което учи в момента, успешно да издържи изпитите на училището (напр. математика, английски език, тест за интелигентност) и да има осигурен настойник.


Британската учебна година е разделена на три срока (септември – декември; януари – март; април – юни).


Какви програми се предлагат?

Във Великобритания образованието е задължително за децата на възраст от 5 до 16 години. В страната съществуват два основни вида училища: държавни и независими (частни). Частните могат да бъдат дневни, пансионни за седмицата или изцяло пансионни, които са подходящи за децата, чиито семейства живеят в чужбина.

Началните училища обучават деца на възраст 5 – 11 години, класовете обикновено са смесени (момчета и момичета).


В средните училища се обучават деца на възраст 11 – 16 години като някои от тях предлагат и незадължителната програма след 16 годишна възраст. Училищата-пансиони приемат ученици на възраст между 11-18 години.


В периода между 11 и 14 годишна възраст учениците изучават между 10 и 15 различни предмети като в програмата не се предвижда явяване на официални изпити.

GCSE (General Certificate of Secondary Education)


На 14 години учениците, започват да се обучават в двугодишна общообразователна програма, по време на която избират да изучават между 5 и 10 предмета, а в края на периода държат държавни изпити за дипломата GCSE (General Certificate of Secondary Education).

AS- и A-нива


През последните две години на средното образование учениците се обучават в профилираните програми AS- и A-нива и получават диплома, която важи за прием в университет. Обучението е профилирано, съобразно интересите на учениците и тяхната бъдеща професионална ориентация. Специализираните програми са по бизнес, естествени науки, хуманитарна, езикова или програма по изкуствата.

Кандидатстване

Масовият прием на ученици, с който кандидатите от България трябва да се съобразят, става на следните етапи:

Процедурите са различни в зависимост от училището. Препоръчително е кандидатстването да започне поне една или две години предварително тъй като в някои училища местата се запълват много бързо, а в други има лист на чакащите.
Повечето училища изискват регистрация, която обаче не гарантира мястото. За регистрацията обикновено се плаща такса, която покрива административните разходи и не се връща. След регистрацията се насрочват дати за интервю в самото училище и/или изпити. Официалното предложение за място идва след като приключи процеса на селекция.

Какви са таксите?

Таксите в средните училища включват обучение, настаняване, храна и някои извънкласни занимания. Точните суми са посочени в информационните материали на всяко училище и могат да варират от 13 до 42 хиляди британски лири на година.

Швейцария

Четирите официални езика, разнообразието от култури, красивата природа и спокойната и безопасна среда и уникалната атмосфера правят Швейцария привлекателно място не само за туризъм, но й отреждат водеща роля в сферата на образованието. Вече повече от век, швейцарските частни училища предлагат индивидуализирани, модерни и качествени възможности за обучение.

Образователната система в Швейцария е децентрализирана, разнообразна и автономна и се смята, че е една от най-добрите в света. Началното и средното образование обикновено продължават 12 години.

Какви програми се предлагат?
Наред с швейцарската съществуват и редица други учебни програми, които са подходящи за ученици от чужбина и се предлагат от частните пансионни училища. Успешно завършилите получават международно признати квалификации:

Швейцарска Matura

Британски GCSE и A-levels

Американска диплома за завършено средно образование (High School Diploma)

Френски Baccalaureat

Немски Abitur

IB (International Baccalaureate)

Обучението може да бъде на английски, френски, немски или италиански език, което представлява едно ценно предимство.

Ученбата година в Швейцария обикновено започва през септември и свършва през юли.

Кандидатстване
Изборът на училище зависи от възрастта на ученика/чката, образователното ниво, степента на езиковата подготовка и бъдещите му/й планове. Вариантите на обучение са разнообразни и зависят от типа програма и региона.

Какви са таксите?
Таксата за обучение ще зависи от конкретното училище и/или програма и може да варира в рамките на 65 – 95 хиляди швейцарски франка на година.

International Baccalaureate (IB)

Образователната програма, която води до получаването на International Baccalaureate (IB) диплома е двугодишна и е насочена към учениците на възраст между 16 и 19 години. Тя е създадена да бъде всестранна, взискателна и достъпна за много добре подготвени кандидати от цял свят.
По програмата IB се изучават шест основни групи предмети – три на високо ниво (Higher Level) и три на стандартно ниво (Standard Level). Всички ученици изучават чужди езици, природни науки, математика и хуманитарни науки до завършването на средното си образование. Това разделение се прави на базата на разбирането за основните нужди на младите хора:

Все повече университети и работодатели признават тази квалификация, която е предпочитана от учениците, на които е трудно да ограничат броя на изучаваните предмети до 4, както например това става при А нивата.

Програмата се предлага на английски, френски и/или испански език в различните училища и съдържа три задължителни елемента, които изразяват философията й:

Курсовата работа е разработка от 4 000 думи и изследва тема, която представлява интерес за ученика. Тя развива умения за самостоятелни проучвания и писане, от които младите хора ще имат нужда в университета.

Интердисциплинарният курс по теория на познанието дава задълбочени знания в широк спектър дисциплини и насърчава разбирането на различните културни перспективи.

Последният елемент от програмата насърчава учениците да се включват в занимания, свързани с изкуството, спорта и такива в служба на обществото. По този начин младите хора получават усещане и опит за взаимодействието с живота извън академичните среди.