Програма

София

Информационни срещи и семинари за професионална ориентация (вход свободен)

София, хотел Шератон – 14 и 15 февруари 2015

Събота, 14 февруари 2015, зала Пирин
Събота, 14 февруари 2015, зала Средец
11:00 ч. Как да напиша успешно мотивационно писмо?
12:00 ч. "Getting the most out of English" - Cambridge English Language Assessment 12:00 ч. Кандидатстване в Дания и Холандия
13:00 ч. "Discover the opportunity to study Art and Design at the No. 1 Creative Arts University in the UK" - Falmouth University 13:00 ч. Кандидатстване за бакалавърски програми във Великобритания
14:00 ч. “Fontys, the largest university of applied sciences in the Netherlands” 14:00 ч. Кандидатстване във Франция
15:00 ч. Master yourself - Магистратури в чужбина 15:00 ч. Кандидатстване в Германия
16:00 ч. Планирай навреме кандидатстването си в чужбина


Неделя, 15 февруари 2015, зала Пирин
Неделя, 15 февруари 2015, зала Средец
11:00 ч. Кандидатстване във Франция
12:00 ч. "Getting the most out of English" - Cambridge English Language Assessment 12:00 ч. Кандидатстване в Германия
13:00 ч. Кандидатстване в Дания и Холандия
14:00 ч. Master yourself - Магистратури в чужбина 14:00 ч. Как да напиша успешно мотивационно писмо?
15:00 ч. Планирай навреме кандидатстването си в чужбина
16:00 ч. Кандидатстване за бакалавърски програми във Великобритания