Програма

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО ПРОГРАМАТА ЗА СЕМИНАРИТЕ И ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СВЕТОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

 

 
 
 Час                                          
10:00

11:00
12:00
13:00
14:00
15:00

 Час                                          
12:00
13:00
14:00 
 Час                                          
12:00
13:00
13:30Следете актуалните новини за висше и средно образование, както и новините на сайта на ИНТЕГРАЛ.