Програма

София, 14-15 Декември 2013
от 10:00 до 16:00 часа
Хотел “Шератон”, зала “Роял”
 Час                                           Събота, 14 Декември 2013
10:00
Стратегията за образованието на Вашето дете

11:00 "A new vision of education through the emphasis on art and creativity" - Le Rosey, Switzerland
12:00 CATS College: "Access the best university for you”
13:00 Новите възможности Лято 2014 да бъде по-интересно, забавно и полезно
14:00 “Amadeus International School, Vienna.”
15:00
“Wycliffe College”

 Час                                           Неделя, 15 Декември 2013
12:00 Стратегията за образованието на Вашето дете
13:00 “Mander Portman Woodward” - MPW London
14:00 Новите възможности Лято 2014 да бъде по-интересно, забавно и полезноВарна, 17 Декември 2013
от 11:00 до 16:00 часа
Хотел “Графити”
 Час                                           Вторник, 17 Декември 2013
12:00 “CATS College: Access the best university for you”
13:00 Стратегията за образованието на Вашето дете
13:30 Новите възможности Лято 2014 да бъде по-интересно, забавно и полезноСледете актуалните новини за висше и средно образование, както и новините на сайта на ИНТЕГРАЛ.