Регистрационен формуляр за участие

Уважаеми родители,
 
ако желаете можете да си направите предварителна регистрация за изложението, за да имаме предварителна информация за Вашето дете, която да предоставим на училищата. Така по време на Вашата среща ще може да обсъдите по-конкретно различните възможности.
 
Допълнително ще имате възможност да се свържете с консултант на ИНТЕГРАЛ за да бъдете максимално информирани преди срещата Ви с представителите на училищата.
 

За кое изложение се регистрирате? София, 25-26 февруари 2017 (10-17 ч.),
     х-л Балкан

Варна, 27 февруари 2017 (11-17 ч.),
     х-л Галерия Графит

Данни за контакти с вас
(по възможност използвайте КИРИЛИЦА при попълване на Име, Фамилия и Адрес)
Вашето име:*
Вашата фамилия:*
E-mail:*
Адрес за кореспонденция: пощенски код   град * 

телефон   GSM * 
 
* За кого се интересувате? за себе си за детето си
 
* За коя година се интересувате?
 
Име Фамилия Година на раждане Клас Училище
* Дете 1 (кандидат)
Дете 2 (кандидат)
Дете 3 (кандидат)
От каква програма се интересувате: *
Средни училища в чужбина

С какъв основен език на обучение?*
 Английски
 Немски
 Френски
 Испански
 Италиански
Лятна езикова ваканция

Какъв език желаете да изучава детето ви на езиковата ваканция?*
 Английски
 Немски
 Френски
 Испански
 Италиански

Получавали ли сте каталог на ИНТЕГРАЛ? ДА НЕ
От кой сайт / коя реклама разбрахте за изложението? *
Интересувате ли се от информация за университети?

Да Не
 
* Каква информация бихте искали да получите на изложението: бакалавърски програми
магистърски програми
подготвителни програми
трансферни програми
докторантура
специалист
бакалавърски програми дистанционно
магистърски програми дистанционно
MBA

* Език на обучение: английски
немски
френски
испански
италиански
*СПЕЦИАЛНОСТ: Humanities
 Humanities
Mаritime studies
 корабно дело
 корабостроене
 управление на шипинг дейността
Аграрно стоп. / Животнов. / Ботаника
 аграрен бизнес
 аграрна икономика
 аграрни технологии / биотехнологии
 ботаника
 животновъдство
 земеделски култури
 лесничейство
 мениджмънт на аграрния бизнес
 наука за виното
Архитектура / Строителство / Планиране
 архитектура
 архитектура / вътрешен дизайн
 архитектура и стройтелство
 градоустройство
 консервация на исторически обекти
 озеленяване
 проектиране и дизайн - компютърно
 строителни проекти
 строително инженерство
 строителство
Биологични и естествени науки
 анатомия
 биология
 биотехнологии
 биохимия
 генетика
 зоология
 зоология - поведение на животните
 микробиология
 молекулярна биология
 морска биология
 морски науки
 океанография
 технология на храните
 химия
География / Геология
 география - околна среда
 географски информационни системи
 географски риск
 геология
 океанография
Диетология / Правилно хранене
 диетология / правилно хранене
Екология / Околна среда
 водни ресурси
 екология
 морско дело
 околна среда и туризъм
 устойчиво развитие
Енергия / Енергийни източници
 алтернативни енергийни източници
 енергетика
Заеми Великобритания
 Британската държавна агенция за студентско кредитиране
Изкуство и дизайн
 актьорско майсторство
 анимация / илюстрация
 дизайн
 дизайн - автомобилен и транспортен
 дизайн - електронни медии
 дизайн - издателска дейност
 дизайн - интернет, рекламен
 дизайн - мода
 дизайн графичен
 дизайн индустриален / промишлен
 дизайн интериорен
 дизайн мениджмънт
 дизайн на бижута
 дизайн на стъкло
 изкуство
 история на изкуствата
 керамика / пластика / дърво
 кино, филмово и телевизионно изкуство
 сценография
 танци и хореография
 театър
 текстил
 фотография
Иконом. - Economics
 Economics
Иконом. - бизнес и мениджмънт
 MBA
 бизнес
 бизнес администрация
 информационни системи
 комуникации - Корпоративни
 международен бизнес
 международен мениджмънт
 мениджмънт - Управленски науки
 предприемачество
 производство
 управление на информацията
 управление на проекти
 управление недвижими имоти
 човешки ресурси / HR
Иконом. - маркетинг и реклама
 маркетинг
 маркетинг и реклама
Иконом. - транспорт и логистика
 авиационен транспорт и логистика
 транспорт и логистика
Иконом. - търговия
 електронна търговия
 снабдителска верига
 търговия
 търговия на дребно (Retailing)
Инженерни науки
 авиационни науки / авиоинженерство
 автомобилно инженерство
 ел. инженер
 електроника
 инженерни науки
 инженерни технологии
 машинно инженерство
 механика
Компютърни науки
 3D и визуални изкуства
 електронни игри
 интернет техноголии
 информатика
 информационни системи и технологии
 компютърна анимация
 Компютърна сигурност
 Компютърни мрежи и системи
 компютърни науки и технологии
 роботика / изкуствен интелект
 софтуер / програмиране
 телекомуникационни технологии
Криминалистика / Съдебна медицина
 криминалистика
 съдебна медицина
Математика / Физика / Статистика
 астрономия
 математика
 математика - приложна
 статистика
 физика
Медии и масова комуникация
 Event management
 електронни медии
 журналистика
 издателска дейност
 медии и комуникации
 ПР
 производство на медийни продукти
 творческо писане
Медицина / Здравни науки
 биомедицина
 ветеринарна медицина
 здравен мениджмънт
 здравни науки
 здравни науки - клинична практика
 медицина
 медицинска апаратура
 медицинска информатика
 медицински лаборатории
 оптика
 психотерапия
 стоматология
 фармация
 физиотерапия
Музика
 дирижиране
 звукозапис / аудио технологии
 композиране
 музика
 музика - изпълнителска дейност
 музика - комбинирани специалности
Наука
 Науки
Подготовка за университет
 Foundation
 подготовка за сертификати
Политически науки / Международни отношения
 дипломация
 държавно управление / публична администрация
 европеистика
 междукултурни комуникации
 международна политика
 международни отношения
 мироопазване
 политология
 разрешаване на конфликти
 сигурност / разузнаване
Правни науки
 европейско право
 международно право
 правни науки
 право LLM
 съдебна администрация
Психология
 психология
Социални науки
 антропология
 археология
 история
 културология
 образование
 педагогика
 социални дейности
 социология
 теология
 философия
Спорт
 спорт
 спорт и здраве
 спортен мениджмънт
 треньорство
Телекомуникации
 телекомукинации
Туризъм / Хотелиерство / Кулинария
 екотуризъм
 мениджмънт в хотелиерството и туризма
 национално наследство и туризъм
 развитие на туризма
 ресторантьорство / кулинария
 свободно време
 туризъм
 туризъм - казино мениджмънт
 туризъм - спа мениджмънт
Филологии / Лингвистика / Езици
 Американистика
 Английска
 арабистика
 Гръцка
 Европейски езици
 Жестомимика
 ирландска
 Испанска
 Италианска
 Канадска
 келтска
 Китайска
 латино-американска
 лингвистика
 литература в комбинация с език
 Немска
 португалска
 преводи
 Руска
 уелска
 филологии
 Френска
 Чешка
 шотландска
 Японска
Финанси / Счетоводство / Банки / Застраховане
 ACCA
 банки и банково дело
 данъчно облагане
 счетоводство и финанси
 финанси
 финанси - инвестиции
 финанси - Корпоративни
 финанси - международни
 финансови и счетоводни анализи
 финансови пазари
Фризьорство / Козметика / Аромотерапия
 фризьорство / козметика / аромотерапия
* - задължителни полета

Изпрати