Aberystwyth University, WalesОбразователна система: Британски държавен университет
Web адрес: www.aber.ac.uk