University of Portsmouth

University of Portsmouth отваря врати в недалечната 1992 г. като наследник на най-голямото и престижно политехническо учебно заведение във Великобритания и Училището за наука и изкуство, основано през 1869 г. Днес мястото е център на иновациите в образованието и предлага на своите студенти модерна база в един бързо променящ се и развиващ се морски град. Университетът се гордее със своята репутация на надежден партньор и с личното отношение към всеки студент.

Отличен с престижната награда за постижения в изследователската дейност, University of Portsmouth работи в пет основни направления: бизнес, творчество и култура, хуманитарни и социални науки, природни науки, технологии. Обучението е в гъвкави модули и е разработено за бакалавърски, магистърски и дистанционни програми. Отделът за кариерно развитие е изключително ефективен в намиране на подходяща професионална реализация за завършващите студенти.Стипендии
Образователна система: Британски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Portsmouth.pdf