Institute of Engineering, Hanze University of Applied Sciences Groningen

Инженерният институт по приложни науки Ханзе Грьонинген съчетава в едно най-актуалното знание, бизнес идеи, най-добрите преподаватели и голяма база с най-добрите студенти по технология от цял свят.

Базиран в Асен, Нидерландия, учебното заведение се стреми да бъде най-развитият образователен институт за високи технологии в областта на приложната сензорна технология. Сензорните технологии е бързо развиващ се фактор, който намира приложение в ключови сектори на здравеопазването, индустрията, инфраструктурата, потребителските продукти и научните изследвания.

В партньорство с уважавани международни предприятия, като Philips и Sun Microsystems, Инженерният институт по приложни науки Ханзе Грьонинген предлага на студентите знанията и уменията, които ще ги превърнат в специалисти, способни да разширяват приложението на сензорните технологии в различни сектори.

През септември 2014 се очаква да стартира новата едногодишна Инженерна Магистратура – Сензорни Технологични Системи. Според  Д-р Марко де Фос, Професор по Компютърни науки и сензорни технологии към Инженерния институт на Ханзе, „Тази специалност подготвя студентите за интернационална кариера в интерфейс на сензорни технологии, ICT и приложения. Цялата програма е резултат от тенденцията на повишаване на нуждата от специалисти, които биха могли да приложат технологични знания и практически приложения на сензорните технологии.“ Таксата е за академична година 2014/2015 е 1960 евро, което я прави една от най-достъпните опции с прекрасен потенциал за кариерно развитие.Образователна система: 
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/institute%20of%20engineering%20hanze.pdf