University of Westminster

Разположен в центъра на Лондон, University of Westminster може да разчита на повече от 800 преподаватели и още толкова гостуващи лектори. Програмите се посещават от 20 000 студенти, 5000 от които са чужденци. Това нарежда учебното заведение в топ 15 на най-предпочитаните от чуж- дестранните студенти британски университети. Богатата библиотека на учебното заведение предлага достъп до 420 000 тома, 2500 периодични издания и множество електронни помагала (бази данни, електронни вестници, изпитни материали, интернет връзки и CD-ROM). University of Westmin- ster осигурява на своите възпитаници отлична подготовка за бъдещата им професионална реализация. В кариерния център те могат да получат помощ и съдействие както за намиране на работа по време на следването, така и за повишаване на конкурентността си на пазара на труда. Учебните програми са изготвени в партньорство с бизнес средите, така че да отговарят на потребностите на базираните в Лондон големи международни работодатели. Всички курсове и дисциплини са признати от съответните професионални организации. Университетът е лидер в научните изследвания в области като изкуство и дизайн, архитектура, право и др. Основан през 1838 г. под името Polytechnic Institution, University of Westminster е първият британски технически институт. Лидер в развитието на новите технологии, той отваря първото в Европа фотографско студио и за първи път предлага платени кино прожекции на британската публика. Постиженията на университета в сферата на международните бизнес отношения пък са отличени с две поредни Кралски награди за предприемачество.Образователна система: Британски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Westminister.pdf