The University of Sunderland

 

Стипендията е в размер на £1000 в брой за всяка година от обучението.
За всички студенти от ЕС, записани в редовна бакалавърска програма, с оценки AAB от изпитите за A нивата (или диплома над 5.50)

През академичната 2012/2013 година университетът отпуска 10 млн. бр. лири по различни схеми за финансиране на редовни студенти в бакалавърски програми.

Три от схемите са достъпни за всички кандидати от ЕС - Sunderland get there Campus Scholarship, Sunderland Pathway to Work Scholarship и Sunderland Excellence Scholarship (виж Академични стипендии по-горе).
В допълнение студентите могат да кандидатстват за ЕДНА от останалите схеми.
Sunderland get there Campus Scholarship
Покрива транспортните разходи до университета или 500 бр. лири отстъпка от разходите за настаняване. За финансовата помощ могат да кандидатстват всички редовни студенти от ЕС, записани в бакалавърски програми.

Sunderland Pathway to Work Scholarship 2012/13
£ 250 стипендия при завършване
За финансовата помощ могат да кандидатстват всички редовни студенти от ЕС, записани в бакалавърски програми.

Sunderland Live – in Access Scholarship
Безплатно настаняване в студентското общежитие през първата година от следването. За финансовата помощ могат да кандидатстват всички редовни студенти от ЕС, записани в бакалавърски програми.

Sunderland Access to the Professions Scholarship
£2000 отстъпка от таксата за обучение през първата година и £500 през следващите години.
За финансовата помощ могат да кандидатстват всички редовни студенти от ЕС, записани в бакалавърски програми.

Sunderland National Scholarship Programme 2012/13
£2000 отстъпка от таксата за обучение и 1000 бр. лири в брой за първата година. За финансовата помощ могат да кандидатстват всички редовни студенти от ЕС, записани в бакалавърски програми.

Sunderland Partner Scholarship 2012/13
£1200 отстъпка от таксата за обучение по време на целия курс За всички студенти от ЕС, завършили някой от партньорските колежи.


 
Затвори