bg
St. George's International School
St. George's International School
Представители на St. George's International School ще присъстват на изложение "Световно образование", за да дадат отговор на всички твои въпроси.

За да се възползваш от персонална консултация с представители на присъстващите образователни институции, е необходимо единствено да направиш предварителна регистрация.

Освен лични срещи и консултации на изложението те очакват специални отстъпки от Интегралинтересни презентационни панели и куп други изненади. Заяви своето присъствие напълно безплатно чрез бутона "Регистрирай се".
Register here
St. George International School & Preschool е частно училище, предлагащо акредитирано обучение съгласно стандартите, определени от Министерство на образованието и науката на Република България и международните британски образователни стандарти (Cambridge Primary and Cambridge International School, IGCSE и A-Level).  Академичната програма, подкрепена от висококвалифициран педагогически екип и съвременни технологии, осигуряват на учениците най-добрата среда за изграждане на увереност и опит, социални и културни умения, способност за прилагане на придобитото знание на практика, за да бъдат успешни както в България, така и навсякъде по света.

Образователната традиция на организацията датира от 1995 г. През януари 2016 г. училището се премества в нов учебен комплекс с капацитет над 600 ученици и 150 деца в детската градина. Базата се намира в центъра на София и е с разгъната застроена площ от 24 385 м2. Предвидени са инфраструктура и оборудване, отговарящи на съвременните изисквания за ефективен учебен процес, изкуства и спорт за деца и ученици от 2 до 19-годишна възраст.

Академични програми

Junior school (Подготвителна група – IV клас) – 6/7 – 10/11 год.

Програмата включва съответното за възрастта съдържание на учебните предмети съгласно Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България и Cambridge Primary School за начално образование.

Фокус в преподаването и ученето е до края на IV клас всички ученици да ползват свободно Английски език, да притежават развити умения в областта на Математиката, Науките и Българския език. Работи се за изграждане на умения за управление на времето, самостоятелно учене и подготовка за явяване на изпити и състезания, търсене и анализиране на информация, затвърждаване на навици за четене.

Обучението в IV клас е посветено на подготовката за постигането на високи резултати на изпитите за Национално външно оценяване, Cambridge Primary Checкpoint, както и на подготовката за кандидатстване за прогимназиален етап.

Middle School (V-VII клас) – 11/12 – 13/14 год.

Програмата включва съответното за възрастта съдържание на учебните предмети съгласно Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България и Cambridge International School Key Stage 3 за прогимназиално образование.

Фокус в преподаването и ученето е развитието на компетентности в областта на Математиката, Науките, Литературата и Граматиката на двата езика - Английски и Български. Изграждането на солидна база от знания и умения по тези предмети, както и богат речник, са от ключово значение за успешното продължаване на образованието по всеки от двата стандарта. От 5 клас в задължителна учебна програма се включва изучаването на още един чужд език. Стимулират се творческия подход, умението за търсене, систематизиране и анализиране на информация, научното мислене и разбиране на учебния материал чрез редовна практическа работа.

От учениците се изисква да владеят специфичната терминология по всеки предмет на двата езика.

Обучението в VII клас е посветено на подготовката за постигането на високи резултати на изпитите за Национално външно оценяване, Cambridge Secondary Checkpoint, както и на подготовката за кандидатстване за гимназиален етап.

High School (VIII-XII клас) – 14/15 – 18/19 год.

Програмата включва съответното за гимназиално образование съдържание на учебните предмети съгласно:

Държавните образователни стандарти на Министерството на образованието и науката за Република България - непрофилирана подготовка.
Cambridge International School:
Cambridge IGCSE (VIII - IX клас). Фокусът при подготовката на учениците за явяване на изпит за придобиване на квалификация Cambridge IGCSE е върху следните предмети: Английски език, Английска литература, Математика, Биология, Химия и Физика.
Cambridge А-level (X-XII клас). Учениците избират четири профилиращи предмета от изучаваните за квалификации Cambridge IGCSE - според индивидуалните постижения, интереси и възможности за кариерно развитие.
Обучението в ХII клас е насочено към подготовка за постигане на високи резултати както на националните зрелостни изпити, така и на изпитите за придобиване на Cambridge International Advanced Level Certificate. Специално внимание е посветено на практическата и емоционалната подготовка на учениците за кандидатстване за университет.

Извънкласни дейности

След приключване на учебните занятия в 15:30 до 17:30ч. учениците имат възможност да посещават по избор и срещу допълнително заплащане разнообразни спортни занимания (плуване, тенис, йога, художествена гимнастика, балет, карате, футбол, фехтовка, народни танци, бални и латино танци, модерни танци), както и клубове по интереси за творческо развитие (изящни и приложни изкуства, актьорско майсторство, архитектурна работилница, шах, фотография, дебати, роботика, народно пеене, вокална техника, музикална теория и солфеж, музикални инструменти: пиано, китара, барабани).
This website uses „cookies“. By using it you agree to the Privacy policy and the Cookie policy. Learn more about „cookies“.          Settings      Accept     
Cookie settings
We use "cookies" to give you the best possible user experience on our site. From here, you can turn on or off the cookies the site uses
NecessaryThey record data that is required for basic site features, such as subscribing to the Cookie Policy's consent.
StatisticalThey collect visitor statistics, e.g., used by Google Analytics to optimize data exchange, visitor recognition, and more.
AdvertisingUsed to run ad campaigns on the Google Network, Facebook, etc., used to track visits from ad campaigns.
Disable cookies