Програма
Очаквайте програмата на проект „Световно образование“ седмица преди събитието.