Регистрационен формуляр за участие

При регистриране е нужно да посочите програмите и/или специалностите, от които се интересувате, за да получите точен списък на учебните заведения, които ги предлагат.
Списъкът ще се генерира според това, кой град желаете да посетите на изложението.
 
По възможност използвайте КИРИЛИЦА при попълване на формуляра.

С попълването на настоящата регистрационна форма изразявам съгласието си с Политиката за Обработка на личните данни на „Интеграл Образователни програми“ ООД (повече информация за която можете да намерите на следния адрес: https://www.world-education.eu/GDPR.php). Давам съгласието си предоставената от мен информация да се използва от организациите, участващи по проект Световно образование за максимален срок от 5 /пет/ години.

Данни за контакти с вас

Потвърждавам, че имам навършени 16 (шестнадесет) години
Нямам навършени 16 (шестнадесет) години
Според правилата за защита на личните данни, участници в събитието, които не са навършили 16 години, трябва да имат попълнена и подписана ДЕКЛАРАЦИЯ от родител/ настойник. Задължително носете подписания документ със себе си в деня на изложението.
Висше образование
Средно образование и езикови ваканции