University of Sunderland

С повече от сто години непрекъснато развитие University of Sunderland е сред най-авторитетните университети в Европа. Тук се обучават студенти от цял свят в сферата на медиите, комуникациите, изкуствата, приложните и хуманитарните науки. Университетът е космополитно учебно заведение, наследник на градското техническо училище и събирателен фокус на класическо образование и модерни технологии. University of Sunderland, Edinburg предлага богат спектър от академични програми в пет факултета. Престижният преподавателски екип е посветен на превръщането на студентите в добре подготвени специалисти, бъдещи лидери и фактори в научно-изследователската дейност. Курсовете се провеждат в динамична академична обстановка с редуване на теоретични занятия и практическа работа по реални проекти.Образователна система: Британски университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Sunderland.pdf