Thompson Rivers University

Държавният университет "Томпсън Ривърс" е разположен в Британска Колумбия - най-живописната провинция на Канада. Студентите предпочитат университета заради спокойната творческа обстановка, прекрасните условия и балансирания академичен и социален живот. Университетът притежава всички преимущества на канадското висше образование: сериозна академична подготовка, гъвкави учебни програми, практическа ориентация, пъстра културна среда.

Обучението в "Томпсън Ривърс" е насочено към създаване на добре подготвени специалисти с висок интелектуален потенциал и позитивни личностни качества. Развитието на всеки един студент е поверено на персонален наставник. Бързо развиващият се университет се отличава със задълбочена теоретична подготовка, реални практически проекти и авторитетен преподавателски състав. В широкия спектър от академични програми се обучават студенти от над 70 страни. Магистърската бизнес програма подготвя мениджъри от най-висок клас. Бъдещите професионалисти се обучават на бизнес комуникация, лидерски умения, работа в екип, критично мислене.

Стипендии
Образователна система: 
Web адрес: www.tru.ca