International Business School

Международното висше бизнес училище (IBS) е основано през 1991 г. На 25 юли 2002 г. / „Държавен вестник“, брой 75 / 2002 г./ Тридесет и деветото Народно събрание на Република България определи статута му на специализирано висше училище в системата на висшето образование в България. През 2006 г. Международното висше бизнес училище е акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитиране (НАОА) към Министерски съвет на Република България. В системата на висшето образование в България IBS е първото и единствено към момента висше бизнес училище с международен профил.

IBS се стреми да се наложи като авторитетен международен център за бизнес подготовка и квалификация, да предоставя възможности за успешен старт на професионалното развитие и кариера на своите възпитаници на националния и международния пазар, да подпомага по-нататъшното развитие и просперитета на националната икономика и утвърждаването на България като равностоен бизнес партньор. Само на 60 км от София, с много добрата си транспортна комуникация, изградената инфраструктура, природните забележителности и богатата си материална база, снабдена със съвременно оборудване, училището предлага на своите студенти комфортни условия за обучение и отдих. Образователната дейност на IBS се осъществява в Ботевград и чрез центъра за дистанционно обучение в София.
Изключителната практическа насоченост на програмите, предлагани от IBS, е своеобразна гаранция за добри професионални резултати в бъдеще.

Стипендии
Образователна система: 
Web адрес: www.ibsedu.com