Aberystwyth University

Ейбърисуит е малък град в Уелс. Ако не ви пречи фактът, че е сравнително отдалечен от мегаполисите на Острова, ще оцените по достойнство безспорните му предимства – сигурност, спокойствие и прекрасни пейзажи.

Благодарение на политиката, гарантираща подкрепа и персонално внимание, преди няколко години университетът получава заслуженото признание на своите възпитаници, които го оп- ределят като „най-доброто място за един студент” в изследване на International Student Barometer, включващо над 500 учебни заведения от 5 континента. Освен силния бизнес факултет, който е предпочитан от студентите не на последно място и поради възможността за включени в програмата стажове в търговията, индустрията или държавния сектор, университетът при- влича кандидати в компютърните специалности, екологията и международните отношения.Образователна система: Британски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/flipunibg/site/4/