Saxion University of Applied Sciences

Saxion University е представител на учебните заведения с професионална насоченост и е един от най-големите университети в Холандия. Разположен е в източната част на страната и има филиали в три града. Програмите на английски са в областта на бизнеса, техническите науки и здравеопазването и са разработени в съответствие със съвременните практики и технологии.

Преподаването в Saxion University е ориентирано към студентите. Четири аспекта в тази политика са основни: качествено образование, фокусирано в професионалната практика; обучение, структурирано така, че студентите получават практически знания; пряка ангажираност на студентите в постигането на резултати с помощта на личен план за развитие; качествено работеща администрация. Целта на университета е да предложи мултинационална среда и атмосфера, подходящи за образование и живот на млади хора.

 Образователна система: Холандски държавен университет
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Saxion.pdf