Kaplan Business School

Kaplan Business School е британско бизнес училище с фокус в областта на счетоводството, финансите, правото и бизнес специалностите. Завършилите получават дипломи от University of London.
Чуждестранните студенти нямат шанс да се чувстват изолирани, защото представляват близо една трета от възпитаниците на училището. Нещо повече, те имат шанса да учат в малки групи, което им позволява да задават въпросите си, да получават индивидуална подкрепа от своите преподаватели и да се адаптират по-лесно към особеностите на мултикултурната среда.
Kaplan Business School е част от мрежата на Kaplan UK - един от най-големите доставчици на професионално обучение в Обединеното кралство. Всички преподаватели имат предишен опит в реалния бизнес и включват в програмите си казуси и елементи от практиката, които позволяват на студентите по-лесно да разберат връзката между теорията и практиката.
Училището разполага с три кампуса, разположени в централните части на Лондон, Бирмингам и Манчестър. Програмите са гъвкави, а някои от курсовете се предлагат изцяло онлайн.
Възпитаниците на Kaplan Business School могат да се възползват и от друго ценно предимство на училището – неговите тесни връзки с бизнеса. От първата година на следването консултантите помагат на всеки студент да набележи своя индивидуален кариерен план, да открие потенциала си и да развие уменията, опита и контактите, необходими за бъдещето му професионално развитие. През летните месеци младите хора могат да придобият ценен практически опит в рамките на редовните стажове в компания и сфера, която представлява интерес за тях.

Стипендии
Образователна система: Британски частен университет
Web адрес: www.kbs.edu.au