Jönköping University

Основаният през 1994 г. Jonkoping International Business School (JIBS) е първият университет в Скандинавия, който започва да предлага програми на английски език. В момента в учебното заведение се обучават 2100 студенти, над 700 от които идват от чужбина. 30% от преподавателите също са чужденци.

JIBS залага на обучение с практическа насоченост в сферата на предприемачеството и бизнеса. Програмите са изготвени в тясно сътрудничество с местни предприятия. Университетът си партнира както с малки шведски фирми, така и гиганти от калибъра на IKEA, Volvo, Scania, Tetra Pack, Ericsson и др., където възпитаниците на JIBS получават възможност да видят практическото приложение на натрупаните в процеса на обучението теоретични знания.
Паралелно с това университетът разполага с 9 изследователски центъра в областта на икономиката, правото, политическите науки, бизнес администрацията, както и със собствен Научен парк, където студентите могат да осъществяват на практика голяма част от своите идеи. Това обяснява защо 1 от всеки 10 възпитаници на JIBS управлява собствена компания още по време на следването си, както и факта, че университетът е на второ място в Швеция по реализация на своите студенти.Образователна система: 
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Jonkoping.pdf