Malmo University

Malmö University е създаден през 1998 г. Само за 13 години той успява да се превърне в един от най-големите университети в Швеция с над 25 000 студенти и 1400 преподаватели. Разположен в едноименния град в южната част на стра- ната, в непосредствена близост до съседна Дания, той предлага лесен достъп до континенталната част на Европа и безплатно обучение за студенти от ЕС в 6 бакалавърски и 12 магистърски програми, преподавани на английски език.

Програмите в Malmö University са структурирани така, че да отговарят на потребностите на постоянно променящия се трудов пазар. В основата им е залегнал мултидисциплинарният подход, който премахва формалните граници между отделните факултети.
Университетът предлага повече 90 курса на английски език. В момента в учебното заведение се обучават над 1800 чуждестранни студенти. Malmö University насърчава мобилността на студентите и им предоставя възможност да прекарат част от обучението си в чужд университет. Дори онези, които останат извън програмите за академичен обмен обаче, могат да се възползват от европейското и глобално измерение, залегнало в основата на много от курсовете и програмите на висшето училище.Образователна система: 
Web адрес: www.mah.se/english