University of Southern Denmark

University of Southern Denmark има над 20 хиляди студенти и повече от 4 000 служители. Университетът предлага обучение и провежда научни изследвания в пет филиала, разположени в градовете Одензе, Колдинг, Есберг, Сондерборг и Слагелсе. Той дава първокласни възможности за образование и е партньор на държавни и частни организации за създаване на квалифицирана работна ръка. Разполага с пет факултета, всеки академично независим, но подчинен на политиката за интердисциплинарност и обмен на знания.

Факултетът по социални науки в Сондерборг предлага програми изцяло на английски език, като в него се обучават около 8 000 студенти от цял свят. Градът е център на граничния регион с Германия. Тук се помещава катедрата по Border Region Studies, чиято дейност и програми са свързани с бизнес проучвания, европеистика, икономика и регионално развитие, както и с история и условия на живот в граничните региони. Преподавателите са активни участници в научни изследвания и сравнителни проучвания на други гранични райони и работят в тясна връзка с местните делови среди и културни институции, което дава достъп на студентите до работа по конкретни задания и реални проекти.
Катедрата по Лидерство и корпоративни стратегии, разположен в Слагелсе, предлага две програми, изучавани на английски език – бакалавърска по „Икономика и ИТ”, както и магистратура „Икономика и Бизнес администрация – управление на промените”.

Образователна система: 
Web адрес: www.sdu.dk/en