Webster University

Американският университет "Уебстър" е разположил един от модерните си филиали в столицата на Австрия. Виена е град със забележителна история и култура, символ на престижно образование и изтънчен обществен маниер. Съчетавайки богатството на европейските традиции и свободата на амери- канската образователна система, университетът предлага съвременно качествено образование в безупречна академична атмосфера, пъстра културна среда и балансиран социален живот. Университетът има и кампус в Тайланд, който е отлична възможност за студентите, които желаят да съчетаят добро образование, екзотичен кампус, exchange програма в мултикултурна среда и по-евтино обучение. Бакалврите се обучават в тихия, живописен и спокен Ча ам, който е и основния кампус на Webster University Thailand. Разположен е на 185 км от Бангкок, където се обучават студентите по магистърските програми.Образователна система: 
Web адрес: www.webster.ac.th