American University of Paris

Париж е световно средище на бизнеса, дипломацията, културата и красотата. American University of Paris е разположен в най-космополитния район на града, въплъщавайки принципите на американското образование: широта на възгледите, свобода на инициативите, високи академични постижения. Сред предимствата на университета са богатото и солидно образование, малките класове, съвременното технологично оборудване и комфортната обстановка.

Университетът е с международна ориентация на програмите. Тук се обучават студенти от цял свят в 14 бакалавърски, 8 магистърски и 30 допълнителни специалности. Студентите активно участват в интелектуалния, социалния и културния живот на френската столица с практически занятия и реални проекти. Многонационалният преподавателски състав включва доценти, професори и световноизвестни учени. По време на обучението си студентите се подготвят за професионална реализация в условия на глобално развитие или за академична и научна кариера в най-елитните университети.

Стипендии
Образователна система: Американска образователна система
Web адрес: www.aup.edu