Wageningen University

Wageningen University е един от водещите международни университети с програми в сферата на здравословното хранене и среда на живот. Той се стреми да подобри качеството на живот, като се фокусира върху три основни теми: здраве и начин на живот, храна и нейното производство, жизнена среда. Университетът предлага широк обхват от възможности за обучение в областите климат, енергия, вода, околна среда, хранене, здраве, ландшафт и животни. Тези области се разглеждат от различни гледни точки като икономика, мениджмънт, изследвания, разработване на продукти, технологии и международно сътрудничество.

Според Times Higher Education Wageningen University е в топ 150 на света, което гарантира международен стандарт за качество. Вие ще обръщате внимание на текущи и бъдещи проблеми с нарастващо значение за бизнес индустрията и правителствата. Магистърските програми са над 30, като студентите имат възможност да избират между различни специализации, насоки в които да се развиват. Стажът, който протича през втората година, е задължителна част от обучението и може да се проведе в холандски и международни компании като Danone, Shell и Nestle, а специализациите се избират от студентите спрямо личните им интереси и опит. 85% от студентите започват работа до три месеца след дипломиране в различни индустрии, към холандски и международни правителствени и неправителствени организации, в консултантски фирми, университети и медицински институции.

Образователна система: Холандски държавен университет - магистратури
Web адрес: http://www.integraledu.com/docs/Profiles_universities/Wageningen.pdf