The American University of Paris

 
Разпределянето на стипендиите става въз основа на академичните постижения на студента и финансовата възможност на спонсора. Отпускат се на студенти първа година или за трансфериращи се от друго учебно заведение. Размерът на стипендията не надвишава 50% от таксата за обучение.

Заем за чуждестранни студенти: за студенти, чийто гарант е американски гражданин или притежава зелена карта. Възстановяването на заема може да бъде отложено до завършването.
 
Затвори