Стипендии

 

 

Висшето образование в чужбина (както впрочем и в България) си има своята цена. За щастие някой добър човек е измислил стипендиите. Университетите също харесват този инструмент, който им гарантира достъп до талантливите кандидати навсякъде по света.

Вижте какво финансиране предлагат университетите партньори по проект „Световно образование” за българските кандидат-студенти.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ХОЛАНДИЯ | НОРВЕГИЯ | ФРАНЦИЯ | АВСТРИЯ | ЛИТВА | ГЪРЦИЯ | ИТАЛИЯ | ИСПАНИЯ | САЩ | РЕПУБЛИКА КОРЕЯ | БЪЛГАРИЯ | ГЕРМАНИЯ

*Стипендиите са актуални за учебната 2018/2019 година. Повече информация може да получите по време на изложението. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

University of East London

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендия за академичен успех за студенти от ЕС в размер на £1000, както и стипендия за спортни постижения до £6000 годишно.

Aberystwyth University

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии между £1000 и £2000 еднократно или годишно в продължение на обучението. Също така висшето училище предлага и финансова помощ в размер на £500 еднократно за нисък семеен доход (под £35 000 на година).

University of Portsmouth

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии на базата на академичен успех за магистри от ЕС, записващи се във Факултета по Бизнес и Право, в размер на 40% отстъпка от таксата за обучение.

Nottingham Trent University

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии, главно насочени към магистри от ЕС.

University of Suffolk

За учебната 2019/2020 година университетът предлага стипендия в размер на £1500 за студенти от ЕС, записани в бакалавърска програма

Coventry University

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии за висок успех за бакалаври и магистри от ЕС в размер на £1250 - £1500.

University of Essex

За учебната 2018/2019 година университетът предлага специална стипендия за нови български студенти в размер на £1000. Също така висшето училище раздава и стипендия за спортно развитие в размер на £1000.

Newcastle University London

За учебната 2018/2019 година университетът предлага 2 стипендии за академичен успех на студенти от ЕС, записани в магистърски програми, в размер на 50% отстъпка от таксата за обучение на конкурсен принцип. В допълнение учебното заведение отпуска и финансова помощ за нисък доход на семейства от ЕС в размер на £1000 до £2000 на година.

University of the West of England, Bristol

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии за академичен успех на студенти от ЕС в размер от £1500 до £3000 като намаление на таксата за обучение, както и 50% или 100% отстъпка от същата такса. В допълнение учебното заведение отпуска и финансова помощ за нисък доход на семейства от ЕС в размер на £1500 до £2000 на година.

Solent University

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендии за академичен успех, както и финансови помощи.

Richmond, The American International University in London

Бакалаврите могат да кандидатстват за студентски кредит върху таксата за обучение в размер на 6165 бр. лири. За остатъка от таксата (3085бр. лири) се отпуска стипендия за отличен успех.

За магистри се отпускат частични стипендии в размер от 10% отстъпка от таксата за обучение на база академичен успех.

University of Bolton

За учебната 2019/2020 година университетът предлага стипендия за студентите от Института по Мениджмънт или Училището по Изкуства в размер на максимум £2000 годишно.

University of Northampton

За учебната 2019/2020 година университетът предлага 50 стипендии за отличен успех за кандидати от ЕС в размер от £3000 за целия период на обучение. За семейства с доход под 25 000 бр. лири се отпуска стипендия в размер на £500. Учебното заведение предлага и допълнителни стипендии за различни специалности.

Northumbria University Newcastle

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендия за академичен успех в размер на £2000 за студенти от ЕС. Също така учебното заведение отпуска и стипендия в размер на максимум £9250 на студенти, направили 30-секунден видео клип, който да бъде споделен в социалните канали на институцията. Предлагат се и стипендии за магистри на база академичен успех.

Falmouth University

За учебната 2018/2019 година университетът предлага финансова помощ за семейства от ЕС с нисък доход.

University of Greenwich

За учебната 2018/2019 година университетът предлага стипендия за високи постижения на стойност £2000 годишно (за максимум три години) на база академичен успех по време на следването.

Bangor University

Университетът отпуска 40 стипендии в размер от 3000 бр.лири за кандидат-студенти, които положат изпит по конкретен предмет през януари. Отделно за студенти от ЕС, чиито семеен доход е под 25 000 бр. лири, се отпускат стипендии от 1000 бр. лири на година.

Anglia Ruskin University

Университетът предлага за всички първокурсници £400 под формата на ваучер за книги и учебни материали. В добавка могат да бъдат отпуснати и £800 за студенти от ЕС в бакалавърски специалности за първата година от обучението.

University of Bedfordshire

Университетът предлага стипендии за бакалаври в размер от 500 до 800 бр. лири на година на база академичен успех.

Birmingham City University

За първокурсници университетът предлага ваучер на стойност 150 бр. лири за учебни материали.

De Montfort University

За бакалаври и магистри, които започват първи курс,  университетът предлага еднократна стипендия от 150 бр. лири.

University of Essex

За академичната 2018/19 университетът отпуска еднократна стипендия от 1000 бр. лири за бакалаври първи курс.

Goldsmiths, University of London

Университетът предлага различни стипендии за магистърски програми, обвързани с академични постижения

London South Bank University

Университетът предлага спортни стипендии.

Royal Holloway, University of London

Отпускат се стипендии на база академичен успех за различни магистърски специалности

University of Sunderland

Университетът предлага различни стипендии на база семеен доход и академичен успех

University of Bradford

Университетът предлага стипендии и финансова помощ за студенти от ЕС в бакалавърски или магистърски специалности. Сумите и условията варират според предлаганата стипендия/финансова помощ.

 

 

 

НАЧАЛО

ХОЛАНДИЯ

 

 

 

                                                                         НАЧАЛО

 

ГЪРЦИЯ

 

 

НАЧАЛО

ИСПАНИЯ

 

 

НАЧАЛО

САЩ

 

 

НАЧАЛО

ГЕРМАНИЯ