New Bulgarian University (NBU)
New Bulgarian University (NBU)
Representatives of the New Bulgarian University (NBU) with The University of Sheffield will be attending the Fair and will be able to provide you with detailed information about their organization.

Take advantage of a personal consultation by simply completing a registration prior to the event.

In addition, next to one-to-one meetings with the delegates, you will be able to participate in expert workshops and presentations on education-related topics, as well to benefit from special discounts and many other great offers.
 
Complete the registration and get your free ticket by using the button “Register”
Register here
Авторът на идеята за Нов български университет е проф. Богдан Богданов. Той е създател на университета като продължение на Дружеството за нов български университет, заедно с организационен комитет от учени, изследователи и предприемачи, като "Целта на дружеството е да проучва, разработва и прилага нови образователни подходи и програми, на основата на които да бъде създадена нова и алтернативна образователна институция, адекватна на демократичните промени в България след 1989". Проф. Богданов е председател на Настоятелството и изпълняващ длъжността ректор на НБУ от основаването му до 1995 г. До настоящия момент продължава да е председател на Настоятелството.

Университетът е учреден на 18 септември 1991 година с решение на Седмото велико народно събрание. През 2001 и 2005 година НБУ получава институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация. През 2004 година университетът е акредитиран и от The Open University във Великобритания.

Нов български университет въвежда за първи път в България кредитната система; обучението по образователните степени специалист, бакалавър и магистър; дистанционното и продължаващото обучение; електронното обучение.

Личности със световна известност са почетни доктори и почетни професори на НБУ, сред които - Александър Фол, Вера Мутафчиева, Жан-Пиер Вернан, Жил Липовецки, Милчо Левиев, Ричард Рорти, Робърт Йънг, Райна Кабаиванска, лорд Ралф Дарендорф, Волфганг Изер, Томас Сибиък, Стив Форбс и др.

Мисията на Нов български университет е:

да бъде ориентирана към своите студенти автономна академична институция за изграждане на предприемчиви личности, отговорни за собственото си развитие.да бъде среда за развитие на социално ангажирани личности, подготвени за живот в условията на демокрация, гражданско общество, пазарни отношения, европейско и световно интегриране.да бъде либерална академична институция, основана на връзката между образование, изследване и предприемчивост.да осигурява интердисциплинно общо и тясно специализирано образование, основано на изследвания и на връзка с практиката.
This website uses „cookies“. By using it you agree to the Privacy policy and the Cookie policy. Learn more about „cookies“.          Settings      Accept     
Cookie settings
We use "cookies" to give you the best possible user experience on our site. From here, you can turn on or off the cookies the site uses
NecessaryThey record data that is required for basic site features, such as subscribing to the Cookie Policy's consent.
StatisticalThey collect visitor statistics, e.g., used by Google Analytics to optimize data exchange, visitor recognition, and more.
AdvertisingUsed to run ad campaigns on the Google Network, Facebook, etc., used to track visits from ad campaigns.
Disable cookies